Szkolenia

Posiadamy szereg szkoleń dodatkowych, będących naszymi dodatkowymi narzędziami w codziennej pracy z pacjentami. W tym:

– Manualne badanie i leczenie zaburzeń czynności narządu ruchu wg koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej (Terapii Manualnej koncepcji Lewita)

– Koncepcja PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilition, M. Knott Concept), Reha+

– Stawy Skroniowo- żuchwowe- diagnostyka i terapia, Rehaintegro

– Suche Igłowanie- medyczna akupunktura, rehaintegro

–Rehabilitacja okołoporodowa akredytowana przez Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne

– Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach barku, Rehalabacademy

– Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego, Rehalabacademy

– Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii,

– Fizjoterapia w geriatrii (Narodowy Program Zdrowia, Nowa Rehabilitacja)

– Kinesiotaping Fundamentals and advenced (Kinesio KTA International)

– Kinesiotapingadvenced and specialty sports ( Kinesio KTA International)

– Kinesiology Taping podstawowy (K-Active Association)

– Kinesio Taping zaawansowany (K-Active Association)

Wszelkie certyfikaty są ogólnodostępne dla pacjentów w naszym gabinecie.