Masaż

Posiadamy Państwowe certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika masażysty zakończone egzaminem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wszelkie certyfikaty są ogólnodostępne dla pacjentów w naszym gabinecie.