Doświadczenie

Posiadamy doświadczenie zawodowe zgromadzone od 2008 roku dzięki ciągłej pracy z pacjentami w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Związani byliśmy/jesteśmy m.in. z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie, Przychodniami SZPZLO Warszawa Praga-Południe: ul. Abrahama, ul. Grochowska, Przychodniami SZPZLO Warszawa Praga-Północ: ul. Jagiellońska, ul. Dąbrowszczaków.