Kwalifikacje

 

  • FIZJOTERAPIA

Posiadamy prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty Krajowej Izby Fizjoterapeutów w oparciu o ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. Jesteśmy absolwentami Wydziału Nauk Medycznych na kierunku fizjoterapia, zarówno stopnia I, jak i II. Wszelkie certyfikaty są ogólnodostępne dla pacjentów w naszym gabinecie.

 

  • MASAŻ

Posiadamy Państwowe certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika masażysty zakończone egzaminem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wszelkie certyfikaty są ogólnodostępne dla pacjentów w naszym gabinecie.

 

  • SZKOLENIA

Posiadamy szereg szkoleń dodatkowych, będących naszymi dodatkowymi narzędziami w codziennej pracy z pacjentami. W tym:

– Manualne badanie i leczenie zaburzeń czynności narządu ruchu wg koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej (Terapii Manualnej koncepcji Lewita)

– Koncepcja PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilition, M. Knott Concept), Reha+

– Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach barku, Rehalabacademy

– Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego, Rehalabacademy

– Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii,

– Fizjoterapia w geriatrii (Narodowy Program Zdrowia, Nowa Rehabilitacja)

– Kinesiotaping Fundamentals and advenced (Kinesio KTA International)

– Kinesiotapingadvenced and specialty sports ( Kinesio KTA International)

– Kinesiology Taping podstawowy (K-Active Association)

– Kinesio Taping zaawansowany (K-Active Association)

Wszelkie certyfikaty są ogólnodostępne dla pacjentów w naszym gabinecie.

 

  • DOŚWIADCZENIE

Posiadamy doświadczenie zawodowe zgromadzone od 2008 roku dzięki ciągłej pracy z pacjentami w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Związani byliśmy/jesteśmy m.in. z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie, Przychodniami SZPZLO Warszawa Praga-Południe: ul. Abrahama, ul. Grochowska, Przychodniami SZPZLO Warszawa Praga-Północ: ul. Jagiellońska, ul. Dąbrowszczaków.