W zdrowym ciele


Metoda wykorzystująca szereg sposobów diagnozowania i leczenia tkanek miękkich zawartych w różnych metodach starająca się połączyć wiele aspektów terapeutycznych rzadko traktujących problem dysfunkcji tkanek miękkich całościowo. Diagnozowanie zaburzeń w obrębie więzadeł, ścięgien, powięzi oraz mięśni oparte jest w przeważającej części na badaniu funkcjonalnym ze szczególnym podkreśleniem dysbalansu mięśniowego. Leczenie oparte jest na następujących metodach:

Techniki Energizacji Mięśni

Mięśniowo-powięziowe Rozluźnianie,

Technika Aktywnego Rozluźniania,

Trening Głębokiej Stabilizacji,

Punktów Spustowych

Rozluźnianie