W zdrowym ciele


Metoda Karela Lewita jest jedną z najbardziej znanych, a z pewnością najdłużej stosowanych metod w Polsce. Jej autora nazwano"ojcem medycyny manualnej".

Ideę przewodnią filozofii K. Lewita w postępowaniu diagnostycznym można by zawrzeć w jego stwierdzeniu zawartym w zdaniu:"zaburzenia funkcji rzadko ograniczają się do jednego segmentu czy pojedynczej struktury. Dlatego w czasie postępowania diagnostycznego, narząd ruchu powinien być traktowany jako całość".


Metoda Lewita jest metodą manualną, diagnostyczno-terapeutyczną. Terapia polega na stosowaniu pasywnych i aktywnych technik mobilizacji i manipulacji w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania stawów kręgosłupa i stawów obwodowych.


Leczenie manipulacyjne nie dotyczy tylko odosobnionego segmentu stawowego, lecz całego kręgosłupa. Wskazania do leczenia manualnego nie wynikają mechanicznie z rozpoznania, lecz z analizy patogenetycznego łańcucha zaburzeń oraz czynników, które w danym momencie je wywołują