W zdrowym ciele


Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu (PNF) jest metodą fizjoterapeutyczną, ktorej celem jest poprawa sprawności funkcjonalnej pacjenta. Metoda proponuje ruchy naturalne, zbliżone do aktywności dnia codziennego, które umożliwiają zaktywizowanie największej ilości mięśni należących do tego samego łańcucha mięśniowego. Według filozofii PNF terapia  powinna być  funkcjonalna, co oznacza zgodna z potrzebami ruchowymi chorego oraz wzorowana na naturalnych ruchach zdrowego człowieka. PNF  to metoda przyjazna dla pacjenta, oparta na bezbolesnej pracy, angazująca silne odcinki ciała do poprawy funkcji tych słabszych.Wskazane jest pozytywne rozpoczęcie terapii czyli z dala od miejca dysfunkcji co ma na celu mobilizację pacjenta i zwiększenie wiary we własne możliwości.

Poprzez szczegółowe wytyczenie osiągalnych celów  i z wykorzystaniem odpowiednich do potrzeb technik: przeciwbólowych, stabilizujących, rozluźniających,  poprawiających koordynacje, mobilizujących  oraz ćwiczeń funkcjonalnych na materacu i nauki chodu możliwa jest poprawa sprawności funkcjonalnej pacjenta.

Metoda znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: neurologia, ortopedia,pediatria, terapia wad postawy