W zdrowym ciele


INFORMACJE   DLA   PACJENTÓW   DOTYCZACE   KONSULTACJI   FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

  • Celem spotkania jest rozpoznanie problemu, z którym Pacjent/Pacjentka  zgłasza się do Gabinetu Indywidualnej Terapii Usprawniającej i rozpoczęcie leczenia.
  • Podczas pierwszej wizyty zostaje przeprowadzony szczegółowy wywiad i badanie fizjoterapeutyczne.
  • Po wywiadzie chorobowym oraz badaniu klinicznym/fizjoterapeutycznym na podstawie badania funkcjonalnego zostaje zaproponowany proces terapii.
  • Prosimy o zabranie:
    • wygodnego, luźnego stroju
  • dokumentacji medycznej, jeżeli były wcześniej wykonywane badania,
  • skierowania od lekarza jeśli Pacjent/ Pacjentka takie otrzymał(a)
  • Informujemy, że podczas konsultacji fizjoterapeutycznej terapeuta bada i diagnozuje Pacjenta/Pacjentkę, może zatem zaistnieć potrzeba rozebrania się do bielizny.
  • Jeżeli po badaniu i ocenie fizjoterapeuty są pewne wątpliwości diagnostyczne, pacjent kierowany jest do specjalisty oraz na dalszą diagnostykę obrazową RTG, USG lub inne.